Optymalizacja kosztów w hoteli -

wyzwanie, które się opłaca

Dowiedz się więcej

W ubiegłym roku 33 895 930 turystów skorzystało w Polsce z usług obiektów noclegowych (GUS). To prawie o 2 000 000 więcej niż w roku 2017. Hossa trwająca na rynku hotelarskim przekłada się również na liczbę obiektów. Szacuje się, że do końca 2019 roku będzie ich o 30% więcej niż w roku 2016. Rosnąca konkurencyjność na rynku zmusza przedsiębiorców do szukania oszczędności, aby mogli pozwolić sobie na obniżenie cen przy zachowaniu atrakcyjnych standardów. Gdzie zatem szukać oszczędności i jak je wdrażać?

Zarządzanie energią w obiekcie - trzymaj kontrolę

Wdrożona automatyka hotelowa, która zapewnia kontrolę nad zużyciem energii w obiektach hotelowych to coraz popularniejsza praktyka. Przedsiębiorcy często decydują się na tę inwestycję już na etapie kosztorysowania powstającego obiektu. Rozwiązanie pozwala w czasie rzeczywistym na nadzór i optymalizację kosztów zużycia energii elektrycznej, która w każdym obiekcie stanowi ogromny wydatek. System wpisuje się również w aktualny trend proekologiczny. Hotele decydujące się na wprowadzenie systemu informatycznego, który kontroluje między innymi poziom zużycia energii – są sygnowane jako “ekopozytywne”. Szacuje się, że gdyby udało się zoptymalizować zużycie energii elektrycznej, w co czwartym hotelu na świecie to emisja CO2 zmniejszyłaby się o 12 mln ton rocznie. Jest to wartość, jaką rocznie wytwarzają trzy średnie elektrownie węglowe. Decydując się na instalacje takiego systemu, możemy odnieść zatem dwie korzyści:

  • wymierną, w postaci redukcji kosztów związanych z ilością zużytej energii
  • marketingową, która pozwoli nam wpisać się w proekologiczny trend

Automatyka hotelowa to jednak nie tylko zarządzanie zasobami i oszczędzanie energii elektrycznej w hotelu. Wdrożenie takiego systemu pozwoli nam na dużo sprawniejszą administrację całym obiektem. Za pomocą urządzenia mobilnego możemy uzyskać dostęp do najważniejszych funkcjonalności obiektu: zarządzania zamkami, sygnalizacji obecności gości w pokojach, sterowania urządzeniami grzewczymi i wentylacyjnymi, sterowania oświetleniem czy bezpośredniego kontaktu z Klientami (instalacja przywoławcza).

Personel hotelowy - dziel się odpowiedzialnością

Zarządzanie zasobami ludzkimi w obiekcie hotelowym to umiejętność wytworzenia usługi przy właściwych nakładach i narzędziach. Dysponując określonym zasobem, musimy nie tylko umiejętnie przydzielać zadania, ale przede wszystkim wymieniać informacje w sposób jasny i precyzyjny. Z pomocą przychodzą nowoczesne aplikacje, które znacznie upraszczają sposób komunikacji. Dzięki ich wdrożeniu otrzymujemy dane dotyczące efektywności pracy poszczególnych pracowników. Wykorzystując je, możemy zarówno zrównoważyć poziom zatrudnienia w obiekcie, jak i zaplanować odpowiedni system motywacji pracowników (mając do dyspozycji dane o wykonanych i niewykonanych  przez nich zadaniach). Aplikacja mobilna dla personelu, która wykorzystywana jest głównie przez housekeeping, posiada kilka ważnych modułów:

  • sprzątanie pokoju, z możliwością odnotowania efektu pracy housekeepingu
  • sprzedaż z minibaru
  • zgłaszanie usterek z listą zgłoszonych elementów do naprawy
  • naprawa usterek
  • wiadomości w formie konwersacji lub informacji od recepcjonisty
  • konferencje z dostępem do agendy odbywających się w hotelu wydarzeń

Po wpłynięciu zgłoszenia do managera zostają one dopasowane do odpowiednich pracowników i następnie rozliczane. Funkcjonalność “wiadomości” pozwala na komunikowanie się z personelem, który może dostarczyć nam uwagi do otrzymanych zadań. Wszystkie operacje są zapisywane i możemy odtworzyć każde zdarzenie, co umożliwi nam ewentualną ocenę efektywności personelu.

Systemowa efektywność

Optymalizacja kosztów w obiekcie hotelowym to proces, który z biegiem czasu jest w stanie przynieść coraz więcej korzyści. Służący do tego informatyczny system hotelowy umożliwia pełne panowanie nad prowadzoną optymalizacją. Zastosowanie wsparcia na recepcji w formie systemu rezerwacyjnego, aplikacji EKM czy nawet samoobsługowego kiosku do check-in/check-out to tylko kilka opcji dla inteligentnego hotelu, który dba o sprawną obsługę gościa, a równocześnie kontroluje swoje koszty. Przy optymalizacji kosztów warto również wspomnieć o hotelowej restauracji. Nierzadko generuje ona duże, a nie potrzebne koszty. Tutaj pomocny może okazać się program dla restauracji Gastro czy też POSitive Restaurant, a także inne dodatkowe aplikacje.

Ekonomika funkcjonowania hotelu zależy jednak także od świadomości personelu. W rękach pracowników pozostaje często to, czego nie możemy kontrolować na bieżąco. Tylko spójny system optymalizacji kosztów i pracy jest w stanie przynieść obiektowi wymierne korzyści.

Sama ewaluacja pracy personelu bez systemu motywacyjnego nie podniesie sprawności obsługi. Decydując się na wdrożenie informatycznych systemów hotelowych, musimy przede wszystkim przygotować personel do nowego stylu pracy. Sam system informatyczny nie osiągnie tak dobrych wyników, jak pracownicy, którzy codziennie i odpowiedzialnie będą w stanie pełnić swoje obowiązki.