RevPAR czy GopPar w analityce hotelowej?
Dowiedz się więcej

Kondycję finansową obiektu świetnie oddają wskaźniki sprawności operacyjnej hotelu. W analityce hotelowej ważne jednak, aby ustalić, który indeks dostarczy nam najdokładniejszych danych. W dzisiejszym artykule przyjrzymy się dwóm ważnym wskaźnikom w analityce operacyjnej obiektu hotelowego: RevPAR i GopPAR.

RevPAR – klasyka analityki

Najpopularniejszym wskaźnikiem używanym do oceny rentowności hotelu jest RevPAR (Revenue per Available Room). Dostarcza on informacji dotyczących przychodu na jeden dostępny pokój w postaci relacji bieżących stawek do obłożenia. Takie obliczenie ma jeden podstawowy błąd – nie uwzględnia kosztów hotelu – a więc daje niepełny obraz sytuacji finansowej obiektu.

GopPAR – uwzględnij też koszty

Ocena faktycznej wartości kondycji finansowej hotelu możliwa jest jeśli zaimplementujemy nowy –  rzadziej stosowany, choć dużo bardziej interesujący – wskaźnik GopPar (Gross Operating Profit per Available Room). Określa on  wynik operacyjny na jeden dostępny pokój i obejmuje nie tylko przychody, ale również koszty związane z prowadzeniem obiektu. Jego wartość to zysk operacyjny brutto podzielony przez liczbę dostępnych pokoi. Jest to najbardziej przydatny indeks dla właścicieli i dyrektorów hoteli.

Wskaźniki RevPAR GopPar

Narzędzie do analizy wskaźników

Opcję graficznego przedstawienia tych wskaźników posiada program Profit Management CenterPMC to narzędzie wspomagające opracowywanie danych finansowych i statystycznych w celu zapewnienia kontroli i oceny działań w przedsiębiorstwie hotelowym.

Co jeszcze potrafi PMC?

  • pozwala uzyskać branżowe wskaźniki statystyczne dla pojedynczego obiektu lub sieci obiektów
  • przeprowadza ocenę kosztów, porównuje dane wg różnorakich kryteriów oraz określa warunki do realizacji budżetu
  • ułatwia  ustalanie budżetów rocznych i prognoz krótkoterminowych
  • pozwala na automatyczne importowanie danych z systemów zewnętrznych.

A zatem RevPAR czy GopPar w analityce hotelowej?

O nowościach w analityce rentowności hoteli opowiadał na Hotel Marketing Conference dyrektor działu handlowego LSI Software – Michał Czwojdziński. Przedstawił  porównanie najbardziej popularnych wskaźników RevPAR i GopPAR.