Zaplanuj swój inteligentny hotel
Dowiedz się więcej

Inwestycja, jaką jest budowa obiektu hotelowego, to duże wyzwanie nie tylko dla architekta, ale też dla wszystkich podwykonawców. Odpowiedni projekt, a co najważniejsze precyzyjne zaplanowanie pracy we wszystkich obszarach funkcjonowania hotelu, jest jednym z najważniejszych etapów.

Jak zacząć? O czym należy pamiętać? Których dostawców wybrać?

Inwestorzy i właściciele już w momencie projektowania hotelu biorą pod uwagę wieloletnie doświadczenie i wiedzę, którą posiadają producenci systemów i urządzeń branży hotelowej. Istotnym elementem jest etap przygotowania inwestycji.

Ścisła współpraca z producentami rozwiązań dla hoteli owocuje sprawnym wdrożeniem wszelkich elementów inwestycji oraz bezproblemowym jej zakończeniem. Ważne jest, aby wybór podwykonawców był spójny właśnie z wizją końcową – to przyniesie najkorzystniejszy efekt. Na samym początku powinno się sprecyzować jakie, unikalne cechy ma mieć system informatyczny, instalacje i na jakim poziomie powinna być automatyka hotelowa.

Wdrożenie rozwiązania automatyki hotelowej, których celem jest lepsza kontrola, znacząca oszczędność energii, a co najważniejsze integracja systemów i urządzeń zakupionych przez różnych dostawców, to doskonały wybór dla nowopowstającego hotelu. Ponadto dedykowane oprogramowanie jest narzędziem, które usprawnia oraz automatyzuje zarządzanie procesami biznesowymi. Razem z inwestorem należy zadbać o optymalną współpracę każdego obszaru hotelu – począwszy od recepcji, gastronomii hotelowej, strefy SPA, księgowości, zarządzaniu, po kontrolę dostępu i rozwiązaniach w pokoju hotelowym. Należy pamiętać, że zastosowanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych oraz automatyzacja procesów podnosi rentowność, efektywność obsługi oraz znacząco zmniejsza koszty funkcjonowania obiektu.

Opracowanie ścisłej współpracy z dostawcami, wybór zintegrowanego zarządzania różnymi obszarami hotelu i sprawna instalacja przed otwarciem obiektu to klucz do tego aby hotel, bez względu na wielkość i ilość gwiazdek, działał sprawnie.